{{ getSuggestTitle(suggestItem[0].type) }}
{{ item.title }}
{{ item.category.parentCategoryName }}
{{ _getLangText('m_indexHeader_tips3Text') }}
HOT
business_icon
{{ item.name }}
business_icon
{{ item.name }}
{{actInfo.title}}
{{actInfo.title}}
{{ errtips }}
{{ _getLangText('m_wActivityLiveSection_tips1Text') }}
{{actInfo.guestName}}
{{actInfo.guestName}}
{{actInfo.title}}
{{ actInfo.liveSellCoupon.title }}
{{ _getLangText('m_wActivityLiveSection_tips2Text') }}
{{ _getLangText('m_wActivityLiveSection_tips3Text') }}
{{ _getLangText('m_wActivityLiveSection_tips4Text') }}
{{ _getLangText('m_wActivityLiveSection_tips5Text') }}
{{ book.name }}
{{ _getLangText('m_wActivityLiveSection_tips6Text') }}
{{ _getLangText('m_indexRecommendation_tips1Text') }}
{{ _getLangText('m_indexRecommendation_tips3Text') }}
Prime Weekly Mathematics Exercises (New Curriculum) 6B
Prime Weekly Mathematics Exercises (New Curriculum) 6A
Prime Weekly Mathematics Exercises (New Curriculum) 5B
Prime Weekly Mathematics Exercises (New Curriculum) 5A
Prime Weekly Mathematics Exercises (New Curriculum) 4B
{{ _getLangText('m_indexMember_tips3Text') }}

{{ _getLangText('m_indexSell_tips1Text') }}

{{ _getLangText('m_indextipsText') }}
人慈──橫跨二十萬年的人性旅程,用更好的視角看待自己
人慈──橫跨二十萬年的人性旅程,用更好的視角看待自己
羅格.布雷格曼
阿莉亞蒂
人性本善或人性本惡?來到今天,這個千古的問題仍然為大家帶來困惑,我們大概無法給出絕對的答案,即使被迫二選一,亦只會選擇後者吧!然而歷史學家羅格.布雷格曼卻以一本厚重的書,詳盡解說他對人性光明面的支持。   《人慈》的議題看似嚴肅,但書中的論證扎實,論說精彩有理,即使本書甚有份量都能夠輕易暢讀。羅格.布雷格曼在本書開首就以引人入勝的「荒島求生記」作為論述的開始,一個是榮獲諾貝爾獎作家寫下的經典文學作品《蒼蠅王》,一個是不為人知的真實「荒島求生記」。   在虛構想像與真實事件之中,長期受到現代社會價值觀洗禮或受新聞、輿論影響的人,也許無法相信人類在現實狀態下的正直、善良、互助互愛。這些彷如神話的表現,很少出現在大眾眼前,受到主流思想及訊息的餵養,我們甚至直覺地認為人性就是黑暗。   不過羅格.布雷格曼以大量一針見血指的論據解說人類的良善,並從大家所知的歷史事件中,細看人類所做的壞事,包括戰爭、屠殺、歧視及殖民等,再以各種證據、論述,一一擊破人性就是黑暗的說法。   閱讀這本書會讓大家對人類有另一個看法,甚至衝擊,在這個不停反思的過程,大家可能會以更新的角度去看待我們的文明及社會,並再次反思自己對人類善惡的真實想法。